Tradicinė tarptautinės šeimos dienos šventė Padauguvoje

Padauguvos laisvalaikio salėje vyko šventė „Mes jėga – esame viena šeima“, skirta Tarptautinei šeimos dienai. Šventės proga susirinkusiuosius sveikino Vilkijos kultūros centro l.e.p. direktorė Loreta Maliukevičienė , Liučiūnų laisvalaikio salės kultūrinės veiklos organizatorė Elena Tarolienė, Padubysio Pelėda – Ona Pranukevičienė, Padauguvos laisvalaikio salės darbuotojai, bendruomenės atstovai.
Koncertą dovanojo Kulautuvos laisvalaikio salės mišrus vokalinis ansamblis „Kulautuvietis“ ir jų meno vadovas Martynas Beinaris, Padauguvos laisvalaikio salės mėgėjų meno kolektyvų nariai (vad. J. Šalčius). Dainų ir muzikos pynę nupynė: mišrus vokalinis ansamblis „Kulautuvietis“, dainininkas Martynas Beinaris, Laima Jatautienė, Regina Zakarevičienė, instrumentines melodijas dovanojo Stanislovas Zumaras, Arvydas Sadlauskas ir Jonas Šalčius. Susirinkusiems juoko puokštę padovanojo Elenos Tarolienės skaitomos eilės, Padubysio Pelėdos sukurtos jumoristinės eilės. Bibliotekos klubo „Šypsenelė“ (vad. R. Jarienė) nariai skaitė eiles apie šeimą. Renginį vedė skaitovų būrelio narės Liveta Budzeikaitė ir Jurgita Grajauskaitė.
Už šeimos puoselėjimą ir pavyzdį kitoms šeimoms Lietuvos Respublikos Seimo narės Ramintos Popovienės padėkomis ir atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti: Danguolė Kukcinavičienė, Birutė Zemblienė, Kristina ir Alminas Budzeikai.
Renginio metu buvo apdovanoti nuotraukų parodų iš ciklo ,, Laiko tėkmėje“ „Balta spalva minčių neblaško“ ir „Gavau laišką nuo pavasario“ konkurso nugalėtojai ir dalyviai. Konkurse „Balta spalva minčių neblaško“ I ir II vietas užėmė Rūta Valatkevičienė, III – Jurgita Grajauskaitė. Konkurse „Gavau laišką nuo pavasario“ nugalėjo Evelina Jonaitytė, II vietą užėmė Jurgita Grajauskaitė, III – Ieva Kačenauskaitė.
Apsilankiusieji renginyje galėjo apžiūrėti nuotraukų parodą iš ciklo ,, Laiko tėkmėje“ „Gavau laišką nuo pavasario“.
Po šventinės programos visi buvo pakviesti prie bendro vaišių stalo, dar ilgai skambėjo dainos ir eilės.

https://www.facebook.com/pg/PLSPBC/photos/?tab=album&album_id=1218649434929259