Sveikiname Andrių Gudžių

Sveikiname Andrių Gudžių

Sveikiname Andrių Gudžių tapus Pasaulio čempionu ir pasiekus asmeninį rekordą. Linkime nepasiduoti ir toliau siekti aukštumų. Sveikiname ir Andriaus tėvelius Vaidą ir Rimantą Gudžius, trenerius, rėmėjus ir visus prisidėjusius prie šios pergalės....
Kraštiečių šventė Padauguvoje

Kraštiečių šventė Padauguvoje

Rugpjūčio 26 d. Padauguvoje (Beržų 53g.) vyks kraštiečių šventė. Pradėkime ruoštis jau dabar. Pakvieskime kaimynus, gimines, čia kažkada gyvenusius kraštiečius. Kviečiame visus siūlyti savo idėjas, mintis kaip patiems pasidaryti gražią šventę sau ir kitiems. Kartu mes galime tai...

Janinų ir Jonų sveikinimas Padauguvoje ir Vilkijoje...

Padauguvos laisvalaikio salės darbuotojai, Padauguvos bendruomenės centro atstovai, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas jau šešerius metus Joninių šventės proga Jonus ir Janinas sveikina kitaip nei yra įprasta. „Joninės kitaip“ idėją pasiūlė kultūrinės veiklos organizatorė Bronislava Rudžianskienė. Padauguvos laisvalaikio salės būrelio „Bičiulis“ nariai varduvininkams sukomponavo gėlių puokštes, pynė vainikus ir paruošė sveikinimus. Maršo akordais Padauguvos laisvalaikio salės saviveiklininkai kvietė Janinas ir Jonus išeiti į kiemą. Sulaukę varduvininko sveikinimo žodį tarė kultūrinės veiklos organizatorė ir seniūnas, kurie linkėjo, kad pražydę paparčio žiedai atneštų sėkmės, sveikatos, laimės. Vilkijos apylinkių seniūnas papuošė varduvininkus ąžuolų vainikais, bendruomenės atstovai įteikė gėlių puokštes. Po sveikinimo kalbų tradiciškai skambėjo daina „Buvo naktys švento Jono“. Buvo aplankyti ir Vilkijos slaugos ligoninėje gulintys Jonai, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Gurskas ir buvusi ilgametė Padauguvos medicinos punkto slaugytoja Janina Lekavičienė. Sugrįžus į laisvalaikio salę seniūnas, saviveiklininkai bei bendruomenės atstovai ąžuolo vainiku pagerbė ir Padauguvos laisvalaikio salės meno vadovą Joną Šalčių bei seniūną Arūną Bačiūną, kurio antras vardas Jonas....

Tradicinė tarptautinės šeimos dienos šventė Padauguvoje...

Padauguvos laisvalaikio salėje vyko šventė „Mes jėga – esame viena šeima“, skirta Tarptautinei šeimos dienai. Šventės proga susirinkusiuosius sveikino Vilkijos kultūros centro l.e.p. direktorė Loreta Maliukevičienė , Liučiūnų laisvalaikio salės kultūrinės veiklos organizatorė Elena Tarolienė, Padubysio Pelėda – Ona Pranukevičienė, Padauguvos laisvalaikio salės darbuotojai, bendruomenės atstovai. Koncertą dovanojo Kulautuvos laisvalaikio salės mišrus vokalinis ansamblis „Kulautuvietis“ ir jų meno vadovas Martynas Beinaris, Padauguvos laisvalaikio salės mėgėjų meno kolektyvų nariai (vad. J. Šalčius). Dainų ir muzikos pynę nupynė: mišrus vokalinis ansamblis „Kulautuvietis“, dainininkas Martynas Beinaris, Laima Jatautienė, Regina Zakarevičienė, instrumentines melodijas dovanojo Stanislovas Zumaras, Arvydas Sadlauskas ir Jonas Šalčius. Susirinkusiems juoko puokštę padovanojo Elenos Tarolienės skaitomos eilės, Padubysio Pelėdos sukurtos jumoristinės eilės. Bibliotekos klubo „Šypsenelė“ (vad. R. Jarienė) nariai skaitė eiles apie šeimą. Renginį vedė skaitovų būrelio narės Liveta Budzeikaitė ir Jurgita Grajauskaitė. Už šeimos puoselėjimą ir pavyzdį kitoms šeimoms Lietuvos Respublikos Seimo narės Ramintos Popovienės padėkomis ir atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti: Danguolė Kukcinavičienė, Birutė Zemblienė, Kristina ir Alminas Budzeikai. Renginio metu buvo apdovanoti nuotraukų parodų iš ciklo ,, Laiko tėkmėje“ „Balta spalva minčių neblaško“ ir „Gavau laišką nuo pavasario“ konkurso nugalėtojai ir dalyviai. Konkurse „Balta spalva minčių neblaško“ I ir II vietas užėmė Rūta Valatkevičienė, III – Jurgita Grajauskaitė. Konkurse „Gavau laišką nuo pavasario“ nugalėjo Evelina Jonaitytė, II vietą užėmė Jurgita Grajauskaitė, III – Ieva Kačenauskaitė. Apsilankiusieji renginyje galėjo apžiūrėti nuotraukų parodą iš ciklo ,, Laiko tėkmėje“ „Gavau laišką nuo pavasario“. Po šventinės programos visi buvo pakviesti prie bendro vaišių stalo, dar ilgai skambėjo dainos ir eilės....
Pilietinė akcija ,,Geltona – žalia – raudona“ Padauguvoje

Pilietinė akcija ,,Geltona – žalia – raudona“ Padauguvoje...

Kovo 10 d, Padauguvoje (Vilkijos apylinkių seniūnija)  vyko pilietinė akcija ,,Geltona – žalia – raudona“, iš pilietinių akcijų ciklo, skirto paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, „25 Kauno rajono dovanos Lietuvai“. Akcijos dalyviai gamino įvairias trispalves, kurias vėliau sujungė į vieną didelę trispalvę bangą. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas, kuris įteikė Kauno rajono savivaldybės mero dovanas – Lietuvos ir Kauno rajono vėliavas, o kiekvienam akcijos dalyviui po mažą trispalvę. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną, o vėliau bendravo prie arbatos...
Širdies gerumu dalijosi padauguviečiai

Širdies gerumu dalijosi padauguviečiai

Sausio 21 dieną į tradicinį renginį „Iš širdies į širdį – tegul gerumas nesibaigia“ visus pakvietė Padauguvos laisvalaikio salės darbuotojai ir Asociacijos Padauguvos kaimo bendruomenės centras nariai. Į šventę atvyko svečiai: Lietuvos Respublikos seimo narė Raminta Popovienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Antanas Nesteckis su žmona Nijole, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys Vytenis Vitkauskas, Kauno rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Simona Juodžiukynaitė, Lietuvos moterų sporto asociacijos „Sportas visiems“ prezidentė Joana Bartaškienė, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas su žmona Vilma, Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Dainora Kudzinskienė, Padauguvos medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Zita Barišauskienė, poetai Juozas Mickevičius, Vytautas Šiaudytis, Janina Žilinskienė, Liučiūnų laisvalaikio salės kultūrinės veiklos organizatorė Elena Tarolienė su rankdarbių klubo „Kraitė“ narėmis. Šventę pradėjo Padauguvos laisvalaikio salės jumoro grupė „3 Bobutės ir kombainas“, parodžiusios trumpą vaizdelį ir padovanojusios vitamino C dozę. Vėliau renginio vedėjos – Karolina Kukcinavičiūtė ir Rūta Rudžianskaitė-Kvaraciejienė pakvietė visus uždegti gerumo židinį, kad gerumas nesibaigtų ir šildytų visus metus. Nuoširdžią, jausmingą ir šiltą dainų pynę pynė Padauguvos laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis, Laimos Jatautienės ir Reginos Zakarevičienės duetas, solistai – Egidijus Kvainskas, Dainius Tarvydas, Arvydas Sadlauskas, jautria muzikos gaida širdį virpino saksafonistas Stanislovas Zumaras, eilių skambesiu džiugino poetai Janina Žilinskienė, Juozas Mickevičius ir Vytautas Šiaudytis. Padauguvos bendruomenės centro pirmininkė kvietė pažiūrėti sukurtą video (autorė Padauguvos laisvalaikio salės saviveiklininkė Valda Rudžianskaitė) apie svarbiausias Padauguvos laisvalaikio salės ir bendruomenės centro vykdomas veiklas, įgyvendintus projektus ir akcijas. Po sveikinimų ir palinkėjimų buvo padėkota partneriams ir rėmėjams: AB „Vilkijos ūkis“ direktoriui Česlovui Tallat – Kelpšai, UAB „Ecowood“ direktoriui Giedriui Leliūgai, Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui Laurynui Diliui, Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Dainorai Kudzinskienei, Padauguvos medicinos punkto bendruomenės slaugytojai Zitai Barišauskienei, Vilkijos gimnazijos direktoriui Antanui Švedui, Padauguvos krepšinio komandai, Vilkijos laikinųjų globos namų direktorei Vidai, Padauguvos vyr. bibliotekininkei Reginai Jarienei, Vilkijos krašto seniūnui Arūnui Bačiūnui. Padauguvos laisvalaikio salės kultūrinės veiklos organizatorė Bronislava Rudžianskienė apdovanojo vykusio fotografijų konkurso nugalėtojus ir dalyvius. Šventę vainikavo Padauguvos bendruomenės centro ir laisvalaikio salės įsteigtos nominacijos: „Metų daina“ – Laima Jatautienė ir Regina Zakarevičienė už dainą „Kai darganų metas“ (dainos autorė A. Joknytė, aranžuotė Laima Jatautienė ir Regina Zakarevičienė), „Metų susitikimas“ – Joana Bartaškienė, „Metų pavyzdys“ – Skirmantės ir Mariaus Rudžionių šeima, „Metų įvykis“ – UAB „Sporto birža“, direktorius Deividas Plerpa, „Metų posakis“ – Stanislovas Zumaras, „Metų skola“ – Mindaugas Balčiūnas, „Metų dovana“ – buvęs Lietuvos Respublikos seimo narys Antanas Nesteckis, „Atėjau, pamačiau, įprasminau“ – Marius Norvaiša. Po nominacijų linksmą ir aktyvią mankštą pravedė Lietuvos moterų sporto asociacijos „Sportas visiems“ prezidentė Joana Bartaškienė. Pasidalinę šiluma bei gerumu ir padėkoję vieni kitiems padauguviečiai bei svečiai skirstėsi namo. Skirstėsi neskubėdami – juk čia buvo dalinamasi...

Popietė „Su daina“, skirta bendruomenių metams...

Gruodžio 10-osios popietę padauguviečiai ir ne tik rinkosi į Padauguvos laisvalaikio salėje vykusią popietę „Su daina“, skirtą bendruomenių metams. Šventėje koncertavo Liučiūnų laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis „Griežlė“ (vad. V. Štilpa), Padauguvos saviveiklininkai – Laima Jatautienė, Regina Zakarevičienė, Egidijus Kvainskas (vad. J. Šalčius), Padauguvos bibliotekos vaikų klubas „Šypsenėlė“ (vad. R. Jarienė). Buvo pasveikinti jubiliatai – Egidijus Kvainskas ir Zofija iš Liučiūnų. Po šventinės programos visi buvo pakviesti prie bendro vaišių stalo, dar ilgai skambėjo dainos ir...

Padauguviečiai formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius...

Padauguvos bendruomenės vykdomas sveikatos projektas “Aš noriu, turiu ir galiu būti sveikas” artėja prie pabaigos. Gruodžio 10 d. Padauguvoje vyko teorinis ir praktinis užsiėmimas apie subalansuotą ir taisyklingą  mitybą bei įgūdžių formavimą. Užsiėmimą vedė Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro  visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Justina Tuleikienė. Praktinio užsiėmimo metu, gamindami sveikas salotas, padauguviečiai diskutavo apie ekologiškas daržoves ir vaisius, domėjosi, kokias daržoves ir vaisius reikėtų dažniau įtraukti į dienos meniu žiemos bei vasaros laikotarpiu. Užsiėmimo pabaigoje bendruomenės centro pirmininkė Rūta Rudžianskaitė-Kvaraciejienė dėkojo visuomenės sveikatos stiprinimo specialistei Justinai Tuleikienei už sveikos mitybos rekomendacijas, o specialistė Justina pasidžiaugė, kad padauguviečiams rūpi sveikata ir linkėjo būti sveikais. Projekto iniciatorius ir vykdytojas – Asociacija Padauguvos kaimo bendruomenės centras Partneriai – Padauguvos laisvalaikio salė Projektą dalinai finansuoja Kauno rajono savivaldybė Projektas dalinai finansuojamas  Kauno rajono savivaldybės 2016 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosiomis programos lėšomis Rėmėjai – Kauno rajono Visuomenės sveikatos biuras, Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas, UAB „Sporto birža“, Vilkijos apylinkių seniūnija, Padauguvos laisvalaikio salė, Asociacija Padauguvos kaimo bendruomenės centras....