Gerumu dalijosi padauguviečiai

 

Lapkričio 24 dieną į tradicinį renginį „Tegul gerumas nesibaigia“ visus pakvietė Padauguvos kultūros centro darbuotojai ir Asociacijos Padauguvos kaimo

bendruomenės centras nariai. Į šventę atvyko svečiai: Lietuvos Respublikos seimo nariai Raminta Popovienė ir Antanas Nesteckis su žmona Nijole, Vilkijos apylinkių

seniūnas Arūnas Bačiūnas su žmona Vilma, Batniavos kultūros centro folkloro ansamblis „Karklė“ ir vadovė Regina Aleknienė,  Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos

liaudiškos dainos ansamblis „Ant ežero kranto“, dainuojamosios poezijos atlikėjas Daumantas Jatautas, akordeonistas Simonas Paulauskas, Pilates instruktorė

Aušra Bacvinkaitė.

IMG_0013

Šventę pradėjo Asociacijos Padauguvos kaimo bendruomenės centras jumoro grupės „3 bobutės ir kombainas“ bobutės, iškilmingai įnešdamos

nominacijas, padėkas, gėles, bei vėliau parodžiusios trumpą vaisdelį „Zosytės demokratija“. Po to bobutės pakvietė visus uždegti gerumo žvakutę pirmiausiai savo

širdyje, o kad šis gerumas nesibaigtų ir šildytų visus ne tik šiandieną, bet ir ateinančius metus, gerumo židinį uždegė Padauguvos bibliotekos vedėja Regina Jarienė,

Padauguvos medicinos punkto vedėja Zita Barišauskienė, Padauguvos kultūros centro direktorė Bronislava Rudžianskienė, Bendruomenės centro pirmininkė

Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė ir Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas.

Sveikinimo žodį visiems susirinkusiems tarė Lietuvos Respublikos seimo nariai Raminta Popovienė ir Antanas Nesteckis, kurie prisiminė, kad Padauguvoje

visada šilta, gera pabūti, pabendrauti, padainuoti, nes visa tai, kad eina iš širdies į širdį, yra labai svarbu kiekvienam žmogui, taip pat ir bendravimas, kuris suartina

ir suburia į savotišką šeimą, bei palinkėjo sveikatos ir skambių dainų, nes tai yra labai svarbu, taip pat palinkėjo šypsenų, dainų ir geros kloties ateinančiais metais.

Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas pasveikino susirinkusiuosius į tradiciniu tapusį gerumo renginį ir pasidžiaugė, kad ši šventė puikus metas pasidžiaugti šių metų

nuveiktais darbais bei ramiai sulaukti ateinančių metų.

 

Nuoširdžią, jausmingą ir šiltą dainų pynę visiems skyrė Batniavos kultūros centro folkloro ansamblis „Karklė“ (vad. Regina Aleknienė) ir Kauno krašto

liaudiškos dainos ansamblis „Ant ežero kranto“, jautria muzikos gaida širdį virpino akardeonistas Simonas Paulauskas, eilių ir gitaros stygų skambesiu džiugino

Daumantas Jatautas, kuris vieną dainą atliko kartu su mama Laima.

IMG_0028

Po sveikinimų ir palinkėjimų visi norintys galėjo padėkoti. Padauguvos bibliotekos vedėja Regina Jarienė dėkojo Vilkijos apylinkių seniūnui Arūnui Bačiūnui,

Padauguvos moterų klubo „Viskas viename“ narės padėkojo Padauguvos bibliotekos vedėjai Reginai Jarienei ir bendruomenės centro pirmininkei Rūtai Rudžianskaitei –

Kvaraciejienei, Padauguvos kultūros centro ir bendruomenės centro vardu buvo padėkota Padauguvos medicinos punkto vedėjai Zitai Barišauskienei, Individualios įmonės

savininkei Aušrai Paulauskienei, Ričardui Pareigiui bei AB „Vilkijos ūkis“ direktoriui Česlovui Tallat – Kelpšai „Už paramą ir sklaidžiamą gerumą“

Šventėje buvo daug džiugių akimirkų – Asociacijos Padauguvos kaimo bendruomenės centras narių iniciatyva pasigamintus ženkliukus naujiems nariams įteikė

Padauguvos kaimo bendruomenės centro pirmininkė Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė, kuri džiausgėsi, kad bendruomenės narių skaičius vis didėja. Taip pat pasidžiaugė,

kad Padauguvos bendruomenės aktyvus jaunimas sukūrė mėgėjų krepšinio komandą, kuri šią vasarą sėkmingai pasirodė Kauno rajone – laimėjo Daugėliškių bendruomenės

surengtą 3×3 krepšinio turnyrą ir iš Zapyškio sporto žaidynių parsivežė trečiąją vietą bei sėkmingai sudalyvavo sporto šventėje Padauguvoje, apgynę Padauguvos

bendruomenės įsteigtą taurę.

Pirmininkė pasidžiaugė, Padauguvoje gyvena ne tik aktyvus jaunimas, bet ir vyresniojo amžiaus žmonės, kurie aktyviai įsitraukė į sveikatos projektą

„Sveikos gyvensenos propagavimas Padauguvos kaimo bendruomenėje (tęstinis projektas)“, lankė teorinius ir praktinius užsiėminus. Svarbu, kad jau antrus metus iš eilės

padauguviečiai atkreipė dėmesį, kad pilateso mankštos yra labai svarbios kievienam – ir jaunimui, ir senjorui. Džiugu, kad ir toliau planuosime sveikatos projektus, nes tai

aktualu mūsų bendruomenei. Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejinė ir Pilates instruktorė Aušra Bacvinkaitė įteikė teorinių ir praktinių užsiėmimų pažymėjimus bei paskelbė tris

nominacijas: „Tiesiausios kojos“, „Pareigingiausioji“, bei „Gera nuotaika“ ir palinkėjo mankštintis kiekvieną dieną, nes sveikata – mūsų brangiausias turtas.

Projektas finansuotas Kauno rajono savivaldybės 2012 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialios programos lėšomis.

IMG_0037

Padauguvos kultūros centro direktorė Bronislava Rudžianskienė kartu su Vilkijos apylinkų seniūnu Arūnu Bačiūnu pasidžiaugė, kad šiemet aktyvūs buvo

Padauguvos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, kurie dalyvavo vokalinių ansamblių šventėje – peržiūroje, Kauno rajono kultūros centrų vaikų ir suaugusiųjų tikro garso

muzikos festivalyje, 2012 metų Kauno rajono dainų ir šokių šventėje „Graži tu mano, brangi Tėvyne“, Žemdirbių šventėje Raudondvaryje „Rudens sambariai – 2012“

ir kultūros centro organizuojamuose renginiuose, taip pat aktyviai dalyvavo koncertinėje veikloje išvykose. Meno mėgėjams buvo įteikti padėkos raštai ir gėlių žiedai.

Šventę vainikavo Pdauguvos kaimo bendruomenės centro ir Padauguvos kultūros centro įsteigtos nominacijos: „KAIMO MARTI“, „METŲ ATRADIMAS“,

„TYLUSIS TALENTAS – už gražias idėjas, puikią kūrybą ir kuklumą“, „METŲ PARTNERYSTĖ“, „KAIMO BENDRUOMENĖS LYDERIS“,

„UŽ TAI, KAD IEŠKO IR RANDA“, „METŲ FRAZĖ“, „UŽ IDĖJĄ, KAD JONINĖS GALIMA ŠVESTI KITAIP“.

Po nominacijų visus šokti ir dainuoti pakvietė Padauguvos kultūros centro dainininkas Dainius Tarvydas ir Padauguvos kultūros centro Daugėliškių moterų

vokalinis ansamblis. Pasidalinę šilumą bei gerumu ir padėkoją vieni kitiems padauguviečiai ir svečiai skirstėsi namo. Skirstėsi neskubėdami – juk čia buvo dalinamisi gerumu

ir buvo taip gera…

Parengė bendruomenės centro narė Valda Rudžianskaitė

Nuotraukos Dariaus Kvaraciejaus