Bendruomenės šventė

Tradicinė Padauguvos Kaimo Bendruomenės šventė „Tegul gerumas nesibaigia“

Lapkričio 23 dieną po pietų Padauguvos kaimo bendruomenės centro nariai pakvietė visus padauguviečius bei svečius į tradicinę – pramoginę bendruomenės šventę „Tegul gerumas nesibaigia“.

Į šventę atėjusius sutiko Padauguvos kultūros centro kapela (vad. Jonas Šalčius). Padauguvos kaimo bendruomenės pirmininkė sutikusi padauguviečius ir svečius pasveikino ir palinkėjo geros nuotaikos.

 

Į šventę atvyko Lietuvos Respublikos seimo nariai Raminta Popovienė ir Antanas Nesteckis su žmona Nijole, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė,

Kauno rajono tarybos narys Jonas Gurskas su žmona Danguole, Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Dainora kudzinskienė su vyru, Saulėtekio bendruomenės pirmininkė Laima Borovaja

su vyru bei Vilkijos apylinkių seniųnas Arūnas Bačiūnas su žmona bei kiti svečiai.

 

Šventės pradžioje buvo parodytas klipas apie Padauguvos bendruomenės centro veiklą, sukurtas pagal Edmundo Kučinsko dainą „Savi“ (žodžių autorius – Paulius Stalionis, muzikos autorius – Edmundas Kučinskas).

Klipo iniciatorė ir autorė – Padauguvos bendruomenės narė Valda Rudžianskaitė.

 

Šventės vedėjas Kęstutis gerumo židinį pakvietė uždegti Lietuvos Respublikos seimo narius Ramintą Popovienę ir Antaną Nesteckį, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Angelę

Ščiukauskienę, Padauguvos kaimo bendruomenės centro pirmininkę Rūtą Rudžianskaitę – Kvaraciejienę, Padauguvos kultūros centro direktorę Bronislavą Rudžianskienę ir Vilkijos apylinkių seniūną Arūną Bačiūną.

 

Žodį tare Padauguvos kaimo bendruomenės centro nariai, o gerumą simbolizuojančias žvakutes padėjo ant visų susirinkusiųjų stalų, linkėdami bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis gerumu.

 

Sveikinimo žodžius tare Lietuvos Respublikos seimo nariai Raminta Popovienė ir Antanas Nesteckis, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė, Kauno rajono

tarybos narys Jonas Gurskas, Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Dainora Kudzinskienė, Saulėtekio bendruomenės pirmininkė Laima Borovaja, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas,

Aldona Mankutė-Kursevičienė, Juozas Mickevičius, Rita ir Antanas Kiršonai. Čekiškės kultūros centro direktorė Elytė Tarolienė. Svečiai linkėjo bendruomenei išlikti tokia pat stipriai ir matomai, spręsti kartu

iškilusias problemas ir pasidžiaugti savo pasiekimais.

 

Padauguvos kaimo bendruomenės centro pirmininkė Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė džiaugėsi, kad šiandien puiki kaimo bendruomenės šventė, kurioje galima dalintis gerumu ir pasakyti „ačiū“ teims, kurie

kuria bei dalijasi gerumu su aplinkiniais, bei palinkėjo gero ir šilto vakaro visiems susirinkusiems. Taip pat informavo, kad Padauguvos kaimo bendruomenė įgyvendina vietos veiklos projektą „Bendrauk,

bendradarbiauk – dalinkis gerumu“, kurio metu supirkta visa techninė įranga reikalinga šio vakaro šventei bei šio vakaro staigmena.

 

Didžiulę „vitamin C dozę“ ir išleistą Padauguvos bendruomenės laikraštį išdalino Padauguvos kaimo bendruomenės klubas „Trys bobutės ir kombainas“ (vad. Vida Matijošaitienė), o jų pasirodymas buvo

aptarinėjamas ne kartą šventės metu.

 

Eilių pynę apie gerumą nupynė Aldona Mankutė-Kursevičienė, Juozas Mickevičius, Rita ir Antanas Kiršonai. Poetų išsakytos mintys sugraudino ne vieną padauguvietį ir svečią. Vakaro metu buvo įteiktos 

Padauguvos kaimo bendruomenės centro padėkos dovanos už didelį ir svarų indėlį į bendruomenės veiklą, nupirktos iš minėto projekto lėšų.

Dovanos įteiktos šeimoms ar organizacijoms:

 

1.   JADVYGAI IR VLADISLOVUI MEŠKĖNAMS

2.   ZOFIJAI, JONUI IR JURGITAI GRAJAUSKAMS

3.   BRONISLAVAI, EUGENIJUI, VALDAI IR ARVYDUI RUDŽIANSKAMS

4.   RŪTAI, DARIUI, MEILEI IR ADOMUI KVARACIEJAMS

5.   VALENTINAI IR DAINIUI TARVYDAMS

6.   VIDAI, ALBINUI, RASAI IR VALDUI MATIJOŠAIČIAMS

7.   REGINAI IR ALBINUI JARAMS

8.   EUGENIJAI IR BRONIUI PETRAUSKAMS

9.   PADAUGUVOS KREPŠINIO KOMANDAI „PADAUGUVA“

10. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBEI

11. AB VILIKIJOS ŪKIUI

12. BENDRUOMENĖS GARBĖS NARIAMS VILMAI IR ARŪNUI BAČIŪNAMS

 

Po nominacijų, visų laukė žadėtoji staigmena – Pusbrolių Aliukų ir Sesutės Silvijos koncertas. Vakaro metu susirinkusieji dalyvavo dainų ir šokių konkursuose bei buvo apdovanoti suvenyrais. Ir taip linksmai dainas

keičiant šokiams, susirinkusieji net nepastebėjo, kaip greitai prabėgo vakaras ir atėjo laikas skirtis. Pasidalinę šiluma bei gerumu ir padėkoję vieni kitiems, skirstėsi namo. Skirstėsi neskubėdami – juk čia buvo gera…

 

Šventę finansavo Kauno rajono Padauguvos kultūros centras bei Asociacija Padauguvos kaimo bendruomenės centras. Ačių jiems.

 

Bendruomenės inforamcija

 

Akimirkos iš šventės:

S1000015   S1000016

S1000020   S1000024 - Copy

S1000022   S1000029