Jonų ir Janinų sveikinimai Padauguvos krašte

Jonų ir Janinų sveikinimai Padauguvos kr...

<…> Buvo naktys švento Jono, Laužai degė paupy, Buvo linksma ir malonu Pirmą meilę prisimint. Tu neklausk, kam aš nešioju Baltą gėlę atlape, Kieno vardą aš išpjoviau Į žilvytį ties upe. Baltas žiedas nekaltybės, Jis nešiojamas visų. Tavo vardą pirmutinį Aš išpjoviau ant šakų. Kaip paukštelis prie paukštelio, Kaip gėlelė prie gėlės, Taip širdelė prie širdelės Vienąkart nurimt turės.  Ž.: J.Keliuotis Joninių išvakarėse Padauguvos krašte gyvenančių Jonų ir Janinų su gražia švente skubėjo sveikinti Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas, Padauguvos...